สำหรับท่านใดที่คิดจะถอยรถใหม่ อย่ารอช้า เพียงท่าน สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ที่ไอแบงก์ สำหรับผู้ที่ต้องการรถใหม่ มือหนึ่ง ทางธนาคารอิสลาม ผู้ให้บริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ให้คุณซื้อรถยนต์สำหรับตนเองและครอบครัว เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ท่องเที่ยวที่ต่างๆ อนุมัติด่วนภายใน 1 วัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือสินเชื่อประเภทหนึ่งของธุรกิจการเงิน เช่นธนาคารอิสลาม ผู้ที่ให้บริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม เป็นบริการที่สำหรับให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่มีทุนทรัพย์ ไม่เพียงพอ หรือไม่ต้องการจ่ายชำระเป็นเงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื้อเพียงแต่ชำระเงินบางส่วน (เงินดาวน์) ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารอิสลาม ผู้ให้บริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่มาใช้ งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการ ใช้เงิน เพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบายๆ วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ การ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ สำหรับใช้ในการบริโภคส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์

หลักการ อัล อิญาเราะฮ์ วัล อิกตินาอ์

วงเงินสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตรากำไร อัตรากำไรตามประกาศของธนาคาร ส่วนค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพและประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ชำระตามอัตราที่ธนาคารกำหนดหรือตามที่บริษัทประเมินราคาภายนอกเรียกเก็บ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อหลัก / ร่วม

-เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

-ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

-ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-84 เดือน โดยชำระเงินต้นและกำไรเป็นรายเดือน

หลักประกัน

-บุคคล หรือทรัพย์สิน

-กรณี ดาวน์ต่ำกว่า 20% จะต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือเช่าซื้อในนามนิติบุคคล

จำนวนเงินชำระ ครั้งแรก (เงินดาวน์)

-10% สำหรับรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู้ และรถยนต์นำเข้า

-20% สำหรับรถยนต์บรรทุก 2-6 ตัน

4.ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่